Kişisel Site

cabadak_banner

KOSGEB, Reel Sektörü Teknoloji ile Tanıştıracak

29 Kasım 2011 | Yazar: admin | Henüz yorum yapılmamış | 317 Görüntülenme
1 Aralık 2011 ta­rihinden itibaren KOBİ’lere yönelik destek programlarına yönelik başvurular internet üzerinden yapı­labilecek.
2012 yılında des­tek programlarından daha fazla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ve gi­rişimcinin faydalanmasına yönelik çalış­manın devam ettiğini belirten KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, elektronik başvuru sisteminin  devreye gireceğini açıkladı.
KOSGEB destek programlarına online başvuru yapılmasına imkân sağla­yacak sistemin 1 Aralık 2011 tarihinde devreye gireceğini açıklayan Kaplan, “Program ve proje esaslı destek sisteminde etkinliği sağlamak, proje geliştirme/uygu­lama/izleme yetkinliğini artırmak için mer­kez teşkilatımızda ve bilgi sisteminde iyi­leştirmeler yapılmakta. Önümüzdeki haf­tadan itibaren Genel Destek Programı’na, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygula­ma Destek Programı ve KOBİ Proje Des­tek Programına internet üzerinden başvu­ru yapılabilecek.” dedi.
KOBİ’lerin KOSGEB desteklerine erişebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB taşra teşkilatının genişletilmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Kaplan, 2010 yılın­da başlayan çalışmalarla KOSGEB Hizmet Merkezi bulunan il sayısının 49’dan 68’e çıkarıldığını söyledi.
Kısa süre içerisinde KOSGEB hizmet merkezlerinin tüm illere yayılmasının sağlanacağını bildiren KOSGEB Baş­kanı Mustafa Kaplan, ülke genelindeki tüm KOBİ’lere eşit mesafede olduklarını ifade etti ve hedef kitlenin genişlediğine dikkat çekti.
Genişlemeden önceki dönemde hiz­met ve desteklerden imalat sanayinin ge­lişmiş olduğu bölgelerde (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz gibi) faaliyet gös­teren KOBİ’lerin daha çok yararlandığını hatırlatan Kaplan, “Ancak gerek değişen kuruluş kanunumuz nedeniyle hedef kitlemizdeki genişlemenin gerekse de 2010 yılı son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koydu­ğumuz yeni KOSGEB destek programları­nın etkisiyle tüm bölgelerimizde KOSGEB’in bilinirliğinin hızla arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim yeni dönemde önceliğimiz, KOBİ’lerimizin proje odaklı çalışma kültürüne adapte olması ve bu tür­de desteklerimizden daha fazla istifade et­mesidir. Geçtiğimiz yıl içerisinde KOS­GEB kredi faiz destek programlan kapsa­mında verilen desteklerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, karşılanan kredi faiz destek tutarları bakımından yüzde 23,8’lik pay ile Marmara Bölgesi ilk sırayı almaktadır. Bu bölgeyi sırasıyla yüzde 20,6’lık pay ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 14,4’lük pay ile Karadeniz Bölgesi takip etmektedir.” değerlendirmesinde bu­lundu.

Benzer Yazılar

toki kayasehir evleri kayabasi
TOKİ 50 bin konut için müracaatlar  bir süre önce sona erdi. Müracaatların bitmesinin devamında şahıslar  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Acaba TOKİ 50 bin konut kura sonuçları ne vakit belli olacak.  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak TOKİ 50 bin konut müjd...
Sanal âleme esnaf sokağı
E-ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaştı. "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (...
NKP Çocuk Adaptörlü Yavaş Kapanır Klozet Kapağı http://onhaberleri.com/hesapli-ve-ucuz-alisveris-nasil-yapilir HEM YETİŞKİN HEMDE ÇOCUKLARA ÖZEL KLOZET KAPAĞI    KARE  KLOZETLER İÇİN UYGUN DEGİLDİR    KAPAK VİDASI ALTTAN VE ÜSTEN SIKILABİLEN KLOZETLER İÇİN UYGUNDUR    KAPAK VİDASI ÜSTEN SIKIL...

Yorumlar