Kişisel Site

cabadak_banner

TORBA YASA HAKKINDA BİLİNMEYENLER ANLATILIYOR

4 Nisan 2011 | Yazar: admin | Henüz yorum yapılmamış | 500 Görüntülenme

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Şuayip Sevgi, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen yasa tasarısı hakkında vatandaşların merak ettiği sorulara cevap veriyor.

Samsun Vergi Dairesi Başkanı Şuayip Sevgi, torba yasa tasarısı hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Siz de torba yasa tasarısı hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını gazetemizden pazartesi ve Çarşamba günleri takip edebilirsiniz.
İşte sorularınız ve yanıtları:

2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait ecrimisil borcumu yasa”dan yararlanarak ödeyebilmek için 2011/Şubat ayında vergi dairesine gittim. Ancak bana borcumun olmadığını söylediler. Daha sonra milli emlak müdürlüğüne gittim. Henüz ecrimisil alacaklarıyla ilgili ihbarnameleri düzenlemediklerini yoğun olduklarını ve ancak Mayıs ayında ihbarnameyi düzenleyip tebliğ edebileceklerini söylediler. Tebliği alınca bu borcum için yasa”dan yararlanabilir miyim?

6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan kesinleşmiş asli ve fer”i amme alacakları Kanun kapsamına alınmış olup,
söz konusu ecrimisil borcunuz kesinleşmediğinden ve henüz vergi dairesi kayıtlarına tahsil edilmesi için intikal etmediği anlaşıldığından ilgili yasa hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

X limited şirketinin %80 hisseli ortağıyım. Şirketimiz 2009 Aralık ayında faaliyetine son verdi. Şirketimizin 120.000,-TL vergi borcu bulunmaktadır. %20 hisseli ortağım Torba yasa”dan yararlanarak hissesine düşen borcu 6 eşit taksit halinde ödemek için vergi dairesine müracaat etmiş. Ben de hisseme düşen borcu 6 taksitte mi ödeyeceğim?

6111 sayılı Kanunda mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak, farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle Kanun hükümlerinden yaralanabilirler.

Şirketime ait defter ve belgeler incelemeye alındı. Torba yasa hükümlerinden yararlanarak matrah artırımında bulunursam inceleme sonlanır mı? Eğer sonlanmazsa inceleme sonucu tarh edecek olan vergilerin tamamını mı ödeyeceğim?

6111 sayılı Kanunun yayımlanmasından önce devam eden incelemeler, matrah veya vergi artırımında bulunulması halinde, vergi incelemesi Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandırılmazsa inceleme işlemlerine devam edilmeyecektir. İnceleme sonucu matrah veya vergi farkı tespit edilirse, inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulması şartıyla, inceleme sonucu bulunan fark ile matrah artırımı tutarı birlikte değerlendirilir. İnceleme sonucu bulunan matrah farkının ilgili yıl için artırılan matrahtan fazla olması halinde sadece aradaki fark tarh edilir.

Konfeksiyon işinden dolayı Gelir Vergisi mükellefiyim. 2008 yılında defterlerim incelemeye alındı. 2008 ve 2009 yılı defter ve belgelerimin incelemesi 2010 yılında sonuçlandı. 2008 yılına ait 4.000-TL gelir vergisi, 4.000-TL vergi ziyaı cezası, 2009 yılına ait ise 5.000-TL gelir vergisi ve 5.000-TL vergi ziyaı cezası farkı çıkarıldı. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulundum. 2011/Ocak ayında uzlaşmaya girdim ancak uzlaşma sağlanamadı. Şu ana kadar tarafıma herhangi bir ihbarname tebliğ edilmedi. Torba yasa”dan yararlanırsam borcumun ne kadarı silinir?

6111 sayılı yasaya 02 Mayıs 2011 tarihine kadar vergi dairenize müracaat etmeniz durumunda, ilgili yıllara ait vergilerin %50″si ile buna isabet eden gecikme faizi yerine, hesaplanacak olan tefe/üfe tutarının kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde, verginin kalan %50″si ile gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı vergi ziyaı cezasının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Lokanta işletmeciliğinden dolayı gelir vergisi mükellefiyim. 2007 ve 2008 yılında işletme hesabı esasına göre defter tutuyordum. 01.01.2009 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutuyorum. Torba yasa”nın matrah artırımı hükümlerinden yararlanarak 2007, 2008 ve 2009 yılları için gelir vergisinden matrah artırımında bulunmak istiyorum. İlgili yıllar için işletme hesabı esasına göre mi yoksa bilanço esasına göre mi matrah artırımında bulunacağım?

6111 sayılı yasa”nın matrah artırımı hükümlerinden yararlanmak istemeniz halinde; 2007 ve 2008 yılları için işletme hesabı esasına göre 2009 yılı için ise bilanço esasına göre matrah artırımında bulunmanız gerekmektedir.

Vergi borcumdan dolayı evime haciz konuldu. Torba yasa”ya müracaat ederek vergi borçlarımı taksitlendirdim. Taksitlerimin tamamını kredi kartı ile hesabıma ilgili taksit aylarında yansıtılmak suretiyle ödersem evimin üstündeki haciz kalkar mı?

Yeniden yapılandırılan borcunuzu, kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeme yapmanız halinde menkul veya gayrimenkul mallarınız üzerine tatbik edilen hacizler başka borcunuzun bulunmaması halinde kalkar.

2009 yılı ile ilgili katma değer vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak istiyorum. 2009 yılı Aralık ayı beyannamemde 3.500-TL sonraki döneme devreden kdv mevcuttu. Matrah artırımında bulunursam sonraki döneme devreden kdv azalır mı?

Matrah artırımında bulunmanızın halinde, mevcut sonraki döneme devreden kdv tutarı azalmayacak ve sonraki dönemlere aynen devrederek indirim işlemi yapılabilecektir. Ancak bu dönemlerle ilgili sonraki döneme devreden KDV”nin incelenme ve tarhiyat hakkı saklıdır.

Matrah artırımı sonucunda ödemiş olduğumuz KDV”ler, KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

KDV yönünden matrah artırımında bulunan mükellefler, artırım sonucu ödeyecekleri katma değer vergisini içinde bulunduğu ayda veya sonraki dönemlerde verilecek KDV beyannamelerinde indirim olarak dikkate alınamayacaktır.

Torba yasa”dan yararlanarak 2008 ve 2009 yılları için gelir vergisinden matrah artırımında bulundum. Tahakkuk eden vergiyi vadesi geldiğinde ödemezsem ne olur?

Matrah artırımı sonucu tahakkuk eden vergilerinizi süresi içinde ödememeniz halinde; vade tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur.

Torba yasa kapsamında alışlarımda faturasız mallarımı stok beyanı ile bildirmem halinde ne kadar vergi ödemem gerekir?

Beyan edilen stok mallar ve demirbaşların rayiç bedelleri üzerinden, malların ve demirbaşların tabi oldukları KDV oranına göre aşağıda gösterilen oranlar üzerinden vergi ödenecektir.

Stok veya emtianın 6111 sayılı kanuna göre
KDV oranı hesaplanacak oran
(%) (%)

18 10
8 4
1 0,5

Stok beyanı nedeniyle bildirimde bulunduğum demirbaşlar için amortisman ayırabilecek miyim?

6111 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen ve envantere kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için amortisman ayrılmayacaktır. Bilanço esasına tabi olanlar için bilançonun pasif tarafında karşılık ayırabileceklerdir. Ayrılan bu karşılık amortisman olarak kabul edilecektir.

Benzer Yazılar

toki kayasehir evleri kayabasi
TOKİ 50 bin konut için müracaatlar  bir süre önce sona erdi. Müracaatların bitmesinin devamında şahıslar  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Acaba TOKİ 50 bin konut kura sonuçları ne vakit belli olacak.  TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne zaman yapılacak TOKİ 50 bin konut müjd...
Sanal âleme esnaf sokağı
E-ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 42 büyüyerek 59,9 milyar liraya ulaştı. "Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü" raporuna göre, e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (...
NKP Çocuk Adaptörlü Yavaş Kapanır Klozet Kapağı http://onhaberleri.com/hesapli-ve-ucuz-alisveris-nasil-yapilir HEM YETİŞKİN HEMDE ÇOCUKLARA ÖZEL KLOZET KAPAĞI    KARE  KLOZETLER İÇİN UYGUN DEGİLDİR    KAPAK VİDASI ALTTAN VE ÜSTEN SIKILABİLEN KLOZETLER İÇİN UYGUNDUR    KAPAK VİDASI ÜSTEN SIKIL...

Yorumlar